ÁSZF

Hívjon minket még ma! +36 70 453 8061 | info@impuls360.hufacebook

ÁSZF Russmedia Digital – Általános üzleti feltételek

1. rész: Általános rész

§1 ÁSZF-hez kapcsolódó általános információk
§ 2 Russmedia Digital Kft. weboldalai / tartalmai
§ 3 Alkalmazás hatálya
§ 4 Felelősség
§ 5 Linkek
§ 6 Google hirdetés
§ 7 Cookie-k alkalmazása
§ 8 Teljesítés helye, joghatóság
§ 9 Irányadó jog, hatályosság, írásbeli forma

2. rész: A Russmedia Digital Kft. internetes ajánlatában szereplő díjtalan szolgáltatások használata – Kiegészítés

§ 1 Szerzői jogok, jogok átszállása hozzáadott tartalmak esetén
§ 2 Kötelezettség valamennyi felhasználó számára
§ 3 Regisztráció
§ 4 Használat és a felhasználó felelőssége
§ 5 Russmedia Digital Kft. általi felügyelet és felelősség
§ 6 Adatvédelem, reklámküldés/hírlevél

1. rész: Általános rész

§ 1. ÁSZF-hez kapcsolódó általános információk

1.1. Általános tudnivalók

A Russmedia Digital Kft., 4031, Debrecen, Balmazújvárosi út 11., adószám 11903079-2-09, (a továbbiakban „Szolgáltató“ vagy „Russmedia Digital“) általános üzleti és szállítási feltételei (ÁSZF) minden olyan szállításra és szolgáltatásra vonatkozik, melyet a Russmedia Digital a vevői ill. felhasználói részére teljesít. Vonatkoznak továbbá a Russmedia Digital Kft. és vevői között a jövőben létrejövő üzletkötésekre is, akkor is, ha erre kifejezetten nem hivatkoznak.

1.2. Az ÁSZF módosítása

A Russmedia Digital jogosult módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF aktuális változata lekérdezhető a Russmedia Digital Impuls360 internetes oldalán (http://www.impuls360.hu/aszf), és kérésre megküldésre kerül a vevő/ megrendelő részére. A módosítások a fennálló szerződéses viszonyokra is érvényesek.
Amennyiben nem kizárólag a vevők részére kedvező módosítások történnek, akkor a módosításokat közzé kell tenni legalább az új rendelkezések hatálybalépését megelőzően két hónappal.

1.3. Eltérő megállapodások és kiegészítő megállapodások

Jelen üzleti feltételektől eltérő megállapodások és kiegészítő megállapodások kizárólag akkor érvényesek, ha azokhoz a Russmedia Digital kifejezetten és – a felhasználókon kívül – cégszerűen aláírt dokumentumban írásban hozzájárul.

§ 2. Russmedia Digital Kft. weboldalai / tartalmai

2.1. Általános tudnivalók

A weboldalak tartalmai alapvetően bárki számára hozzáférhetők, ez esetben azonban az általános felhasználási feltételek érvényesek. Bizonyos tartalmaknál a felhasználó regisztrációja szükséges.

2.2. Módosítások és hozzáférhetőség

A Szolgáltató a tartalmakat formájában és bármikor szabadon jogosult szolgáltatásait módosítani, korlátozni, bővíteni vagy teljesen megszüntetni. A felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy ezen weboldal szolgáltatásainak nyújtása reklám és harmadik hálózatüzemeltető bevonásával történik.
Ezért a szolgáltatások hozzáférhetősége a külső hálózatszolgáltatás műszaki rendelkezésre állásától is függ. Nincsenek igények továbbüzemeltetésre, de nincsenek igények ezen weboldal szolgáltatásainak korlátozására sem. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásokat – akár előzetes bejelentés nélkül is – módosítsa, megszüntesse, bizonyos felhasználói csoportokra korlátozza vagy díj ellenében biztosítsa. A felhasználó – indok nélkül – bármikor kizárható valamely vagy az összes szolgáltatás használatából.

2.3. Korlátozások a felhasználó oldaláról

Az internetes oldalak nem szólnak azon országok személyei számára, melyek az azokon szereplő tartalmak rendelkezésre bocsátását, illetve azokhoz való hozzáférést tiltják. Minden felhasználó saját maga felelős ezen weboldal felhívására vonatkozó esetleges korlátozásokról tájékozódni és azokat betartani.

2.4. Minőség

A Szolgáltató arra törekszik, hogy szolgáltatását a legjobb minőségben bocsássa rendelkezésre, de ez csak a rendelkezésre álló műszaki, gazdasági, üzemeltetési és szervezeti lehetőségekhez mérten valósítható meg. A Szolgáltató nem vállal jótállást – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – a felkeresett hozzáadott tartalmak helyességét, teljességét, megbízhatóságát és aktualitását illetően a felhasználó számára.

2.5. Üzemzavarok és hibák

A Szolgáltató a leghamarabb megszünteti a nagyobb jelentőségű üzemzavarokat és hibákat, és azon fáradozik, hogy a kisebb jelentőségű zavarokat megfelelő határidőn belül megszüntesse. A Szolgáltató igyekszik a szolgáltatás folyamatos hozzáférhetőségét biztosítani. A felhasználó azonban nem támaszt követelést a Szolgáltató szolgáltatásainak állandó rendelkezésre állása és zavarmentessége iránt.

2.6. Tőzsdei/pénzügyi információk

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hozzáférés céljából rendelkezésre álló és megjelenített tőzsdei és gazdasági információk, árfolyamok, indexek, árak, hírek, általános piaci adatok és egyéb tartalmak helyességéért, teljességéért és pontosságáért.
A hozzáférés céljából rendelkezésre álló és megjelenített tőzsdei és gazdasági információk, árfolyamok, indexek, árak, hírek és általános piaci adatok, valamint a weboldalon szereplő bemutató eszközökkel létrehozott és bemutatott eredmények kizárólag az online ajánlatok látogatóinak tájékoztatását szolgálják, és nem jelentenek befektetési tanácsadást vagy egyéb javaslatot.

2.7. Egészségügyi információk

Ezen a weboldalon lévő egészségügyi információk kizárólag információs célt szolgálnak.
Nem alkalmasak szakképzett és elismert orvosok és/vagy adott esetben az egészségügyben tevékenykedő más szakértő általi szakmai tanácsadás és/vagy kezelés kiváltására. Szintén nem helyettesítik a személyes vizsgálatot vagy személyes megbeszélést sem.
A rendelkezésre bocsátott információk nem jelentik diagnosztikai vagy terápiás eljárások vagy egyéb lehetőségek javaslatát vagy értékelését, csupán információs célú utalások. Ezért a Szolgáltató felszólít minden felhasználót, akinek egészséggel kapcsolatos kérdés és problémája van, hogy mindig keressen fel egy orvost vagy szakértőt.
A Szolgáltató nem tud jótállást vállalni az információk teljességére, helyességére és aktualitására.

2.8. Nyereményjátékok

A weboldalon szereplő nyereményjátékok vonatkozásában a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 34. Törvény valamint az egyes szerencsejátékok engedélyezéséről szóló 32/2005.(X.21) PM rendelet rendelkezései irányadók, amennyiben a szervezett játék a hivatkozott jogszabály hatálya alá tartozik.

A játékban részt vehet minden, magyarországi lakhellyel rendelkező személy. A Szolgáltató jogosult az egyes nyereményjátékok során tovább korlátozni a részvételre jogosult személyek körét (pl. korhatár 18 évtől). Mindig található erre vonatkozó utalás a speciális részvételi feltételekben. A Szolgáltató alkalmazottai és azok hozzátartozói, valamint a nyereményjátékban résztvevő vállalkozások alkalmazottai és azok hozzátartozói nem jogosultak a részvételre.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kizárja a sorsolásból azokat a résztvevőket, akik a részvételi folyamatot, a rendszert és/vagy a sorsolást/oldalakat manipulálják, ill. ezt megkísérlik és/vagy vétenek a részvételi feltételek, vagy jó erkölcs ellen, és/vagy egyéb módon megpróbálják tisztességtelenül és/vagy nem becsületes módon befolyásolni a sorsolást. Ha másként nem tájékoztatnak, a nyereményjáték lezárását követően értesítik a nyerteseket. A nyeremény nem ruházható át harmadik személyre. A nyeremény készpénzre váltása valamint a jogi út kizárt; a felmerülő adókat a felhasználó viseli. A Szolgáltató minden felelőssége kizárt a műszaki feltételek, nyereményjátékban időben való részvétel, vagy a díj feladásának (internetes oldalhoz való állandó hozzáférés, ahol a részvétel lehetséges, vagy díj feladása szállítmányozón keresztül) megtörténtét illetően. Nyerés esetén a résztvevők hozzájárulnak nevük és esetleg fényképük nyilvánosságra hozatalához.

2.9. Harmadik féllel való üzletkötések

Azok az üzletek, melyeket a felhasználó harmadik féllel köt, kizárólag a felhasználó és a szerződés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás nyújtója között jönnek létre. A Szolgáltató minden jellegű felelőssége, különösképp a harmadik fél szolgáltató által szolgáltatásaira vonatkozó közlések helyességét illetően, kizárt.

§ 3. Alkalmazás hatálya

3.1. Általános tudnivalók

A felhasználó mindig saját kockázatára és költségére jogosult és köteles a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, amihez csupán megfelelő műszaki berendezéseket, mint például számítógép, modem, stb. kell alkalmazni. A felhasználó az átviteli díját saját maga fizeti. A hozzáférés költségmentes, amíg eltérően nem szerepel az ajánlatban.
A Szolgáltató weboldalának bizonyos szolgáltatásainál a felhasználó nagykorúsága és érettsége feltétel. Ez esetben a felhasználónak legalább 18 évesnek kell lennie, hogy ezekhez a területekhez hozzáférjen és azokat megtekintse.

3.2. Szerzői jogok és magáncélú felhasználás

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a kínált szolgáltatások szerzői jog által védett szolgáltatásokat tartalmaznak. Ezen szerzői jogok megsértése büntető- és polgári jogi eljárást vonhat maga után.
Amennyiben a felhasználóra érvényes nemzeti előírások másként nem rendelkeznek, a felhasználó jogosult a mindenkor rendelkezésre bocsátott hozzáadott tartalmakat, beleértve minden grafikát, fotót, logót, designt stb. magáncélokra felhasználni, és számítógépének munkamemóriájába másolni. Ez esetben megengedett a magáncélra történő letöltés, valamint számítógépen vagy képernyőn ideiglenesen magáncéllal történő tárolás. A felhasználó sokszorosítások előállítására (például weboldal vagy hozzáadott tartalom kifejezései) csak magáncéllal jogosult. Ebből következően a felhasználó a keresett tartalmakat kizárólag saját célra használhatja fel. Ez a jogosultság csak akkor érvényes, ha a védjegyek (szerzői jog, jelölések és hasonlók), valamint a jelzések és nevek ábrázolása változatlanul megmarad a sokszorosításban.

3.3. Tartalmak archiválása

Az archiválás csak az alábbi előírások szerint megengedett: a gyűjtemény csak az archiválandó dolgok magán és belső céljait szolgálhatják, tehát kizárólag az állomány biztosítását, valamint az ún. belső felhasználást; az archívum nem lehet harmadik felek számára hozzáférhető; nem teheti lehetővé harmadik felek által történő sokszorosítást sem; nem vezethet a művek semmilyen kiegészítő hasznosításához, nem sértheti a szerzői jogi és egyéb jogosultságokat.

3.4. További felhasználások
Minden további felhasználáshoz a Szolgáltató vagy a felhasznált tartalom jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges (többek között a kereskedelmi célú sokszorosításhoz, beleértve az archiválást, harmadik félnek történő átengedés vagy általa történő feldolgozás saját vagy idegen céllal, vagy nyilvános ábrázoláshoz, valamint fordításhoz, szerkesztéshez, elrendezéshez vagy egyéb átdolgozáshoz.

3.5. Szerzőség / Szerzői jelölések

A felhasználó nem távolíthat el semmilyen szerzői jogi jelölést, márkajelzést és egyéb jogfenntartást az adatokból. Köteles biztosítani a szerzőség elismerését.

3.6. Tárhely használatának korlátozása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató tárhelye kizárólag a honlap elhelyezésére szolgál nem alkalmazható más adat tárolására.
Megrendelő kizárólag a szolgáltatón keresztül hozhat létre a szolgáltató tárhelyén oldalakat, tartalmakat. A szolgáltató megkerülésével elhelyezett tartalmakat a szolgáltató eltávolítja.

3.7. Hozzáférés a honlap adminisztrációs felületéhez.

Szolgáltató a megrendelő kérésére, a megrendelő részére korlátozott hozzáférést biztosíthat az ezen általános szerződési feltételekben foglalt szabályok szerint, a honlap adminisztrációs felületéhez. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hozzáférés korlátozott, a hozzáférés célja kizárólag a nyilvánossá tett statisztikai adatok követhetőségének biztosítása, melyek azonban tájékoztató jellegűek és amelyek vonatkozásában szolgáltató az adatok aktualitása és valódisága vonatkozásában felelősségét kizárja. A szolgáltató hozzáférést biztosít továbbá az adminisztrációs felület olyan bővítményeihez amelyek nyilvánosak ( pl. időpont kezelés).

§ 4. Felelősség

4.1. Általános tudnivalók

A Szolgáltató által kínált szolgáltatások az általánosság követelménye és igénye szerint kerültek létrehozásra. A Szolgáltató nem vállal jótállást és felelősséget a kínált szolgáltatások tartalmi helyességéért, aktualitásáért, hibátlanságáért vagy teljességéért, valamint meghatározott alkalmazhatóságáért. A Szolgáltató nem felel a felhasználóval szemben semmilyen esetleges megszakításért, zavarért, késedelemért, törlésért, hiányos továbbításért vagy mentés elmaradásáért a szolgáltatások igénybevételével, valamint a felhasználóval való kommunikációval kapcsolatban. A rendelkezésre bocsátott szolgáltatások használata, különösen minden adatátvitel, a felhasználó kockázatára történik. A felhasználó köteles az adatátvitel előtt számítógépes rendszerének kompatibilitásáról tájékozódni. Az adatátvitel okozta működési zavarok és károk a felhasználó vagy harmadik személy számítógépes rendszerében, kizárja a Szolgáltató felelősségét.

4.2. Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató, valamint alkalmazottai, megbízottai vagy a teljesítésben segítő egyéb személyek („Emberek”) felelőssége a szándékosság vagy súlyos gondatlanság okára korlátozódik; a nem súlyos gondatlanságért való felelősség kizárt. A felelősség ezen kizárása nem vonatkozik a személyi sérülésekre és dologi károkra, melyeket a Szolgáltató vállalt. Amennyiben a Szolgáltató felelőssége kizárt vagy korlátozott, ez emberei személyes felelősségére is vonatkozik.

4.3. Harmadik fél jogától mentes

A Szolgáltató nem vállal jótállást azért, hogy a felhasználók által igénybevett szolgáltatások harmadik fél jogaitól mentesek, különösen a szerzői, felhasználási- márka- vagy egyéb használati jogokat illetően. Ebből eredő esetleges károk iránti felelősség a felhasználóval szemben kizárt.

4.4. Felhasználók és harmadik felek viselkedése

A Szolgáltató nem felel a felhasználók vagy harmadik felek viselkedéséért, valamint azon tartalmakért vagy magyarázatokért, melyeket a felhasználók vagy egyéb harmadik felek a szolgáltatások keretében elérhetnek. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget az eljárások felügyeletéért; ez a kötelezettség csak akkor áll fenn, ha a Szolgáltató törvénytelen tartalomról szerez tudomást. Egy esetleges megszüntetési kötelezettség csak a tudomásszerzés, valamint a vizsgálatra és megszüntetésre hagyott megfelelő határidő eltelte után áll fenn. Panaszokkal az alábbi címhez lehet fordulni: info@impuls360.hu

4.5. Szoftver és fájlok

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal vírusok és egyéb káros programok bejutásáért, mint például trójai, spyware és hasonlók, és javasolja a felhasználónak, hogy telepítsen megfelelő vírusvédelmi programot, és rendszeresen frissítse ezen programot.

§ 5. Linkek

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakhoz kapcsolódó hiperhivatkozásokat csak a Szolgáltató írásban közzétett, bármikor visszavonható hozzájárulásával lehet elhelyezni. Keret- és befelé mutató linkek elhelyezése minden esetben tilos.
Harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozás kiegészítő szolgáltatást jelent a felhasználó számára. Harmadik fél által közvetített vagy üzemeltetett weboldal felvétele a Szolgáltató online ajánlatai közé semmiképp nem jelent javaslatot vagy garanciát a hivatkozott oldalon szereplő tartalmakra, szolgáltatásokra és termékekre. A Szolgáltató semmilyen jótállást és felelősséget nem vállal a hivatkozott weboldalak tartalmáért.

§ 6. Google hirdetés

Harmadik fél szolgáltatóként a Google Cookie-kat alkalmaz a reklámokhoz a Szolgáltató oldalain. A DART-cookie-k alkalmazásával a reklám a felhasználónak ezen az oldalon, valamint más interneteses olalakon tett látogatása alkalmával válik lehetővé a Google számára. A felhasználók inaktiválhatják a DART-Cookie-kat, a reklámháló adatvédelmi rendelkezéseire és a google tartalom-reklámhálójára hivatkozva (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/).
Harmadik fél szolgáltatóra hivatkozunk a reklámok bekapcsolásához, ha a felhasználó szeretné megtekinteni a Szolgáltató egyik online ajánlatát. Ez a vállalkozás lehet, hogy olyan információkat használ (ez nem tartalmazza az Ön nevét, címét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen oldal vagy más weboldalak felkereséséhez, ami által olyan termékek és szolgáltatások reklámjai kapcsolhatók be, ami érdekli a felhasználókat. Ha a felhasználó szeretne többet megtudni erről a módszerről, vagy megismerni, milyen lehetőségei vannak a felhasználónak, hogy a vállalkozás ne tudja alkalmazni ezen információkat, kérjük, kövesse az alábbi linket: http://www.networkadvertising.org

§ 7. Cookie-k alkalmazása

A Szolgáltató weboldalai „Cookie”-kat alkalmaznak, hogy megkönnyítsék a használatot és további funkciókat kínáljanak.
A cookie egy adatfájl, ami egy webszerverről átmásolásra kerül a felhasználó merevlemezére.
A cookie-k nem tudnak programokat telepíteni vagy vírust juttatni a számítógépre. A cookie-k fő célja, hogy segítse a felhasználót a navigálásban a webes megjelenésnél, valamint egyszerűsítse a bejegyzéseket. Adott esetben a már tárolt beállítások előhívhatók, hogy a felhasználó könnyebben tudja használni azokat. A felhasználó a cookie-kat elfogadhatja vagy letilthatja. A webböngészők többsége automatikusan elfogadja a cookie-kat. A felhasználó saját igényeihez igazíthatja a böngésző beállításokat. Ha a felhasználó letiltja a cookie-kat, akkor valószínűleg nem fog tudni a közösségi szolgáltatások vagy oldalak minden interaktív lehetőségét teljes körűen használni.

§ 8. A szerződés megszűnése

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnése esetén a szolgáltató a megrendelő részére teljes hozzáférést biztosít a honlap adminisztrációs felületéhez, szolgáltatót azonban nem terheli további támogatási kötelezettség a honlap használatával kapcsolatosan azaz nem köteles a további használat, üzemeltetés tekintetében információkat, tanácsokat adni megrendelő részére. A szerződés megszűnésétől számítva a szolgáltató négy héten keresztül biztosítja a honlap elérhetőségét. A szerződés megszűnése után a honlap adminisztrációs felületén a honlap adainak, beállításainak lementéséről a megrendelő saját költségén köteles gondoskodni.

A szerződés megszűnése esetén megrendelő köteles a megkezdett naptári negyedév szerződés szerint számított díját megfizetni szolgáltató részére.

§ 9. Teljesítés helye, joghatóság

9.1. Általános tudnivalók

A szolgáltatások használatából eredő minden vitát, beleértve az előzetes és utólagos hatást, a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékessége mellett kell rendezni. Teljesítés helye Debrecen.

9.2. Szolgáltató perei

A felek közötti jogvitára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók azzal, hogy jogvita esetén hatáskör függvényében a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék jár el felek között, mely bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki felek.

9.3. Joghatóság

A felek minden esetben Magyarországon lévő joghatóságról állapodnak meg.

§ 10. Irányadó jog, hatályosság, írásbeli forma

10.1. A magyar jog irányadó felek jogvitáiban

10.2. Amennyiben valamely felhasználási feltétel teljes egészében vagy részben érvénytelen vagy azzá válik, a Szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradnak. Ilyen érvénytelenség esetén a szerződő felek az érvénytelen rendelkezést, gazdaságilag lehető legközelebb álló jogilag érvényes helyettesítő rendelkezésre cserélik. Ugyanez érvényes, ha a szerződésben hiányosság tapasztalható.

10.3. Szóbeli kiegészítő megállapodásokat nem köthetnek.

10.4. Ezen ÁSZF-fel kapcsolatos minden információ, jóváhagyás, közlés vagy érdeklődés, valamint jelen ÁSZF módosításai és kiegészítései – jelen pontot is beleérve – írásban történhetnek meg. Az e-mailben vagy telefaxon történő küldés megfelel az írásbeli formának, ez vonatkozik a megfelelő gombokra történő kattintásra is.

10.5. Jelen ÁSZF-től való eltérések csak akkor tekintendők megállapodottnak, ha erről a Szolgáltató írásban kifejezetten nyilatkozik. Különösképp, valamely ellentmondás megszüntetése a Szolgáltató részéről más ÁSZF-kel szemben nem azt jelenti, hogy ezek megállapodottnak tekintendők.

10.6. Reklámok, hirdetések és cikkek szövegbevitele, melyekben a Russmedia Digital Kft. konkurens portáljára vagy versenytársára utalnak vagy hivatkoznak, kizárólag a Russmedia Digital Kft. kifejezett beleegyezésével megengedett. Amennyiben mégis elhelyeznek ilyen bejegyzéseket, akkor a Russmedia Digital Kft. jogosult ezeket a reklámokat, hirdetéseket vagy cikkeket a reklám szerzőjének további megkérdezése nélkül eltávolítani az oldalról. Kiegészítő teljesítésre, ellenszolgáltatásra, díjazásra vagy visszafizetésre a törölt reklámmal kapcsolatban nem kerül sor, és a megbízó nem jogosult a folyamatban lévő szerződések érvénytelenítésére sem.

A Russmedia Digital Kft. fenntartja a jogot, hogy ilyen esetekben a szerződést egyoldalúan felmondja. Ezen időpontig teljesített minden szolgáltatás kiszámlázásra kerül.

A Russmedia Digital Kft. fenntartja a jogot, hogy a megbízásokat – egyedi lehívásokat is lezárás keretében – a tartalom, eredet vagy műszaki forma miatt, egységesen, tárgyi szempontból igazolt indokkal elutasítsa, ha azok tartalma ellenkezik a törvényekkel vagy hatósági rendelkezésekkel, vagy azok nyilvánosságra hozatala a Russmedia Digital Kft. számára nem várható el. Ez vonatkozik azokra a megbízásokra is, melyeket a tevékenységi hely, átvételi hely vagy képviselők által felmondásra kerülnek. A Russmedia Digital Kft. számára a megbízások csak az üzletvezetés jóváhagyását követően kötelezőek. Valamely megbízás visszautasításáról a megbízót haladéktalanul tájékoztatni kell.

2. rész: A Russmedia Digital Kft. internetes ajánlatában szereplő díjtalan szolgáltatások használata – Kiegészítés

§ 1. Szerzői jogok, jogok átszállása hozzáadott tartalmak esetén

1.1. Általános tudnivalók

Valamilyen tartalom (pl. szöveg, grafika, fotó, film, hang) rendelkezésre bocsátásával a felhasználó átenged a Russmedia Digital részére minden jogot, különös tekintettel a sokszorosítás, terjesztés, elküldés és hozzáférhetővé tétel jogát minden elképzelhető formában, minden ismert és még ismeretlen közegben, teljes egészében vagy részben, nem szerkesztett vagy akár szerkesztett formában.

1.2. Jogok átruházása

A jogátruházás kizárólagos, azaz a felhasználó senki másnak nem enged át vagy engedett át ezen tartalommal kapcsolatos semmilyen jogot. A jogátruházás díjmentesen történik. A Russmedia Digital Kft. jogosult az így szerzett jogokat teljes egészében vagy részben bárki másra átruházni. A felhasználó ezáltal nem jogosult a nyilvánosságra hozatalra.

1.3. Visszaküldés

A felhasználási viszony keretében benyújtott képek vagy egyéb tartalmak esetleges kívánt visszaküldésére esetén a jelenlegi vagy korábbi felhasználó részére csak a szükséges költségek elvárhatósága esetén kerül sor, és minden esetben megfelelő feldolgozási díj megfizetésétől függ.

1.4. Felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmak / hozzáadásokhoz kapcsolódó jogok

A tartalmak rendelkezésre bocsátásával nyilatkozik továbbá a felhasználó, hogy annak érdekében, hogy senki más jogát ne érintse, és hogy nem sérüljenek ezen hozzáadás útján senki más jogai, harmadik fél által támasztott minden igénnyel szemben kár- és permentesíti a Russmedia Digital Kft.-t.
A felhasználó kifejezetten nyilatkozik, hogy hozzáadásainak tartalma sem teljes egészében sem részben nem képezi senki más szellemi tulajdonát, illetve, ha ez így lenne, akkor a felhasználó megszerezte az erre vonatkozó jogokat, beleértve ezen jog továbbadásának jogát.
Más személyek képe esetén a felhasználó nyilatkozik, hogy joga van ezen képek rendelkezésre bocsátásához. Ha a felhasználó által hozzáadott tartalom tárgyai más személyek, akkor nyilatkozik, hozzáadása e tekintetben valóságos, és érinti ezen személyek becsületét vagy egyéb jogait.

§ 2. Kötelezettség valamennyi felhasználó számára

2.1 Ajánlatok használata

Az ajánlatok és szolgáltatások használata a Russmedia Digital Kft. weboldalán, ill. a közösségben való részvétel az Általlános Szerződési Feltételekhez (ÁSZF) kötött. Minden online kommunikáció alapja és feltétele ezen kívül az elismert hangvételek betartása minden esetben.

2.2. Nem regisztrált felhasználó

A nem regisztrált felhasználók, a regisztráció nélkül hozzáférhető ajánlatok ezen oldalon történő használatával, ill. adott esetben vendégként bejelentkezve, elfogadják a Russmedia Digital Kft. legújabb változatban közétett ÁSZF-eit. A csak bizonyos szolgáltatásokra/ajánlatokra érvényes feltételekre minden igénybevétel előtt külön felhívják a figyelmet.

2.3. Egészséggel kapcsolatos megjegyzések

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az internetes ajánlatok, bemutatások ill. játékok olyan részeket tartalmaznak, melyek nem javasoltak a kiskorúak vagy pszichés zavarokkal (különösen epilepsziával) küzdő emberek számára, és teljes cselekvőképességgel rendelkező személyként köteles a gondozása alatt álló személyek számára a szükséges mértékben korlátozni ezen tartalmakhoz/szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

2.4. Használati lehetőségek

Az egyes használati lehetőségek körének részletes leírása megtalálható a Russmedia Digital Kft. internetes ajánlatainak megfelelő linkjein. A regisztráció és a rendelkezésre bocsátott szolgáltatások, feltételeknek megfelelő használata díjtalan, amennyiben speciális ajánlatokban vagy szervizcsomagokban eltérően nem rendelkeznek.

§ 3. Regisztráció

3.1 Regisztrációhoz szükséges adatok

Regisztrált felhasználóvá történő felvétel egy online jelentkezési nyomtatványon keresztül történik az olvasó kezdeményezésére. Ehhez legalább 18 éves életkor szükséges, és korlátlan cselekvőképességgel kell rendelkezni, vagy a Russmedia Digital Kft. számára be kell nyújtani a törvényes képviselő érvényes engedélyét. A regisztráció során minden esetben meg kell adni a felhasználó nevét, e-mail címét, valamint az általa választott felhasználónevet (Nickname) és a kívánt személyes jelszót; egyéb adatok, pl. felhasználó személyes fényképe, szabad akaratból történő továbbítással szintén elmenthető.

3.2. Adatok iránti felelősség

Minden felhasználó felel adatai helyességéért, teljességéért és aktualitásáért, valamint adott esetben minden szükséges képjog rendelkezésre bocsátásáért. Ezt a Russmedia Digital Kft. csak akkor ellenőrzi, ha megalapozott kétség merül fel ezzel kapcsolatban. A nyilvánvalóan hamis vagy komolytalanul megadott adatok nem kerülnek további feldolgozásra.

3.3. Bejelentkezési folyamat

A bejelentkezési folyamat befejeztével információ érkezik a megadott e-mail címre egy megerősítő linkkel, mellyel a fiók megnyitható. Amint a fiók ezen linkkel megerősítésre kerül, a regisztráció befejeződik, és a hozzáférés szabad. Ezzel hozzáférési és felhasználási szerződés jön létre a résztvevők között a Russmedia Digital Kft. közösségére és szolgáltatásaira tekintettel jelen ÁSZF alapján.

3.4. Adatok módosításai

A megadott felhasználói adatok esetleges módosítása mindig online lehetséges. Új jelszót kérésre küldünk, új felhasználónevet pedig mindig csak új regisztráció során lehet létrehozni.

3.5. Regisztrációhoz kapcsolódó törvényes jog

Sem regisztráció létrehozására vagy megtartására, sem bizonyos felhasználói tulajdonságok hozzárendelésére vagy változtathatatlanságára vonatkozó törvényes jog nem keletkezik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az erre vonatkozó kéréseket vagy kívánságokat bizonyos esetekben indoklás nélkül elutasítsa, a kijelölt felhasználónevet visszavonja, ill. – különösképp a használat 3-hónapos mellőzése esetén – másnak adja, az egyes felhasználók használati jogosultságát szüneteltesse, korlátozza vagy megszüntesse és/vagy akár jövőre nézve kizárja.

3.6. Megadott adatok

Minden felhasználó maga felelős saját felhasználónevének és megadott adatai használatának jogi megbízhatóságáért, úgymint jelszavának megfelelő titokban tartása. A regisztrált felhasználóneve alatt történő minden használat hozzá kerül felszámításra. A saját felhasználónév ill. jelszó, harmadik fél általi jogosulatlan használatát minden esetben haladéktalanul közölni kell a Russmedia Digital-lal, amint tudomására jut; ez nem mentesíti az érintett felhasználót felelőssége alól a téves használat által okozott károk tekintetében.

§ 4. Használat és a felhasználó felelőssége

4.1. Felhasználó felelőssége

Minden felhasználó teljes mértékben felel az általa létrehozott és/vagy bővített tartalmak veszélytelenségéért. Köteles különösképp biztosítani, hogy az általa hozzáadott tartalmak ne tartalmazzanak pornográf, erőszakot dicsőítő, emberiség ellenes, sértő, rágalmazó, fenyegető, bűncselekményre buzdító vagy rasszista tartalmakat, valamint ne sértsék harmadik fél semmilyen jogát, és semmilyen módon ne terheljenek más felhasználókat. Kiváltképp ügyelni kell az idegen szerzői-, márka- és névjogokra, és szigorúan kerülni kell az olyan adatokat, melyek ilyen jogokkal való visszaélés elfogadására vagy megtévesztés okozására vagy félrevezetésre alkalmasak.

4.2. Felhasználói tartalmakra vonatkozó jogi előírások

Minden felhasználónak folyamatos kötelessége bizonyos tartalmakat (pl. képek, logok, ismert nevek/jelölések, vagy művészi/irodalmi művek) elérhetővé tenni az interneten, megfelelően tájékozódni a vonatkozó jogi előírásokról, és adott esetben a szükséges jogok biztosításáról gondoskodni.

4.3. Viselkedési kötelezettség elleni vétség
Minden esetben, ha valaki megsérti viselkedési kötelezettségeit, tartalmak létrehozása vagy bővítése által, akkor köteles a Russmedia Digital Kft.-t harmadik fél által támasztott minden igénnyel szemben kár- és permentesíteni; ez magában foglalja a szükséges és célszerű vádeljárás vagy jogi védelem költségeit is.

4.4. Vétség által keletkező költségek

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Russmedia Digital Kft., a weboldalainak jogellenes használata, vagy a szerződések ill. ÁSZF egyéb megsértése által okozott következmények megszüntetésének költségeként –esetleg további igények kártalanításaként – minden esetben kiszámlázhat 150,- EUR összegű feldolgozási díjat minimális kötbér-ellentételezésként.

§ 5. Russmedia Digital Kft. általi felügyelet és felelősség

5.1. Russmedia Digital általi felügyelet

A Russmedia Digital Kft. nem köteles általános felügyeletet biztosítani weboldalain, vagy aktívan kutatni a felhasználók általi esetleges jogsértéseket. A Russmedia Digital Kft. által indoklás nélkül közölt ezen információk vagy azok címzettjei nem kerülnek sem kiválasztásra, sem módosításra.

5.2. Szerkesztői felügyelet

Csak saját szerkesztői és online fórumok keretében felhasználók által megadott témáknál közölt, hosszú távú általános hozzáférésű tartalmak kerülnek rendszeresen ellenőrzésre szúrópróbaszerűen. Egyébként a felismerhetően idegen tartalmak, beleértve azokat, melyekre link elhelyezésével a Russmedia Digital Kft. vagy egy felhasználó által történik utalás, valamint a már létrehozott memóriaterület felhasználó általi alkalmazására vonatkozón a Russmedia Digital Kft. részéről nincs felügyelet biztosítása, ill. nem vállal ezekért felelősséget.

5.3. Intézkedések vétségek esetén

Az érvényben lévő jog megsértése vagy a honlap tisztességes felhasználói által ápolt illemszabályok elfogadhatatlan be nem tartása esetén a Russmedia Digital Kft. haladéktalanul megtesz minden ajánlatos és célszerű intézkedést a probléma megszüntetése érdekében. Szóba jönnek pl. a figyelmeztetés, érintett tartalmak törlése, felelős felhasználók kizárása és/vagy adatainak esetleges továbbadás jogi eljárás megindítása céljából.

5.4. Felhasználó általi észrevételek

Minden olvasó/felhasználó bármikor jelentheti a felfedezett jogellenes tartalmakat a Russmedia Digital portáljain írásban vagy e-mailben. A konkrét körülmény figyelembevételével megfelelő és elvárható lépéseket vezetnek be, amennyiben a feltételezett vádak beigazolódnak. Bizonyos megkívánt intézkedések végrehajtása iránti igényt nem tesz lehetővé.

§ 6. Adatvédelem, reklámküldés/hírlevél

6.1. Megadott adatok

A regisztrált felhasználó tudomásul veszi megadott adatainak szabályos tárolását és feldolgozását a Russmedia Digital Kft. szerverén. Ezeket az adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezelik, és a vevő nyilvántartására, fizetési forgalom és saját marketing intézkedések céljára használják fel.

6.2. Adatok közlése harmadik féllel

Harmadik féllel a regisztrált adatok törvényi kötelezettségek teljesítése vagy hatósági rendelkezések céljából közölhetők, valamint nyilvánvalóan nyomós jogi érdekek miatt (pl. hatékony vádeljárás vagy jogi védelem céljából).

6.3. Reklámküldés és visszavonás

A felhasználó, e-mailek (reklámjellegű hírlevél formájában is) és SMS küldésével nyilatkozik, hogy a Russmedia Digital Kft.-val egyetért. Adatainak kereskedelmi célú továbbítása, és harmadik fél részére történő megfelelő megküldése esetén alapvetően be kell szerezni a hozzájárulást. Nyereményjátékban való részvétellel a felhasználó nyilatkozik, hogy általánosságban hozzájárul, hogy csoportos küldeményként, vagy reklámcéllal résztvevőként megnevezve harmadik féltől elektronikus levelet kapjon. Minden hozzájárulás bármikor írásban vagy e-mailben visszavonható a Russmedia Digital Kft. ill. az ismert harmadik fél részére címezve.

6.4. Speciális rendelkezések

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései kötelező törvényi előírások alapján teljes egészében vagy részben érvénytelenek ill. azzá válnak, az általa nem érintett tartalmak továbbra is érvényben maradnak.